• Το 2ο τεύχος του EESTEC Unplugged είναι πραγματικότητα!
  • 3rd EESTEC Android Competition
  • EESTEC Chairpersons' Meeting 2013
  • EESTEC Lykeion
  • Job Fair Athens 2014
  • Το 27ο Διεθνές Συνέδριο της EESTEC είναι γεγονός!

Τι είναι τα Τrainings;

Τα trainings αποτελούν τον κορμό της ακαδημαϊκής δράσης της EESTEC σε διεθνές επίπεδο.

Πρόκειται για μη φορμαλιστικό τρόπο εκμάθησης δεξιοτήτων και αρετών οι οποίες συνήθως αποκτούνται δια βίου. Δεν μοιάζει με τις τυπικές διαλέξεις που έχουμε συνηθίσει, καθώς κυρίαρχο συστατικό τους είναι η διαδραστικότητα, μέσα από συζητήσεις, δραστηριότητες και εφαρμογές. Στόχος είναι μέσα από την διαδικασία οι συμμετέχοντες να κατανοήσουν και να αφομοιώσουν το αντικείμενο του training.

Τα trainings εστιάζουν κυρίως στον τομέα των soft skills δηλαδή αναφέρονται σε όλες εκείνες τις συνήθειες, τις συμπεριφορές αλλά και τις πτυχές της προσωπικότητας ενός ανθρώπου, που αποκτώντας την κατάλληλη νοοτροπία μπορεί να τις αναπτύξει σε αξιοσημείωτο βαθμό, συντελώντας καθοριστικά στην προσωπική του εξέλιξη.

Μπορείτε να δείτε τις δράσεις που κάνει η Training Team της ΤΕ Αθήνας εδώ.

free joomla template
template JoomSpirit