• Το 2ο τεύχος του EESTEC Unplugged είναι πραγματικότητα!
  • 3rd EESTEC Android Competition
  • EESTEC Chairpersons' Meeting 2013
  • EESTEC Lykeion
  • Job Fair Athens 2014
  • Το 27ο Διεθνές Συνέδριο της EESTEC είναι γεγονός!

Έγγραφα

Εσωτερικός Κανονισμός

Όπως αναθεωρήθηκε την 2a Νοεμβρίου 2012

Στρατηγικό Σχέδιο

Όπως εγκρίθηκε την 2α Νοεμβρίου 2012

Ετήσιο Σχέδιο 2012-13

Όπως παρουσιάστηκε την 18η Ιανουαρίου 2013


Πρακτικά Γενικών Συνελεύσεων

12 Απριλίου 2013

2 Νοεμβρίου 2012

26 Οκτωβρίου 2012

free joomla template
template JoomSpirit