• Το 2ο τεύχος του EESTEC Unplugged είναι πραγματικότητα!
 • 3rd EESTEC Android Competition
 • EESTEC Chairpersons' Meeting 2013
 • EESTEC Lykeion
 • Job Fair Athens 2014
 • Το 27ο Διεθνές Συνέδριο της EESTEC είναι γεγονός!

Τοπική Επιτροπή

Η EESTEC Τοπική Επιτροπή (ΤΕ) Αθήνας είναι μία εθελοντική, μη κυβερνητική, μη κερδοσκοπική και μη πολιτική πανευρωπαϊκή οργάνωση φοιτητών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών που δραστηριοποιείται σε 28 χώρες και 53 πολυτεχνεία σε ολόκληρη την Ευρώπη. Η EESTEC TE Αθήνας (LC Athens) είναι μέλος του Ευρωπαϊκού οργανισμού EESTEC Διεθνούς.

Πρωταρχικός στόχος είναι η προώθηση της διεθνούς επικοινωνίας και της ιδέας της πολιτιστικής ανταλλαγής, καθώς επίσης και η βελτίωση της τεχνογνωσίας των φοιτητών ηλεκτρολόγων μηχανικών.

 


 Η αποστολή της EESTEC ΤΕ Αθήνας είναι να:

 • Λειτουργεί ως συνδετικός κρίκος μεταξύ των πανεπιστημίων και της αγοράς εργασίας.
 • Οργανώνει ακαδημαϊκές και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις .
 • Στηρίζει και να προωθεί τις τεχνικές επιδόσεις.
 • Προωθεί τη διαφορετικότητα μεταξύ των ευρωπαϊκών πολιτισμών.
 • Επιδιώκει να αυξήσει το ενδιαφέρον της κοινωνίας σχετικά με την επιστήμη του μηχανικού.
 • Βελτιώνει την εκπαίδευση των μελλοντικών επαγγελματιών μηχανικών.
 • Υποστηρίζει / προωθεί το διεθνές συνεργατικό περιβάλλον.
 • Ενθαρρύνει προσωπικές στρατηγικές ανάπτυξης και αποσκοπεί στην επίτευξη υψηλών τεχνικών και κοινωνικών δεξιοτήτων.
 • Χτίζει συνεργασίες με οργανισμούς και φορείς με παρόμοια αποστολή και όραμα.
 • Προωθεί το πνεύμα της ομάδας και την ομαδική εργασία.

 


Ιστορικό

Η EESTEC ΤΕ Αθήνας ιδρύθηκε το 2004 από μια ομάδα φοιτητών της σχολής ΗΜΜΥ του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, που ήταν αφοσιωμένοι στους αρχές και τις ιδέες του εθελοντισμού, της επικοινωνίας και της πολυπολιτισμικής αλληλεπίδρασης.

Έκτοτε, η Τοπική Επιτροπή έχει εξελιχθεί δυναμικά σε μια από τις πιο ενεργές πανευρωπαϊκά, με περισσότερα από 600 εγγεγραμμένα μέλη και πάνω από 60 ενεργά στελέχη. Έχει διοργανώσει εκδηλώσεις μεγάλου βεληνεκούς καθώς επίσης κατέχει εξέχουσα παρουσία στην EESTEC Διεθνή.Το όραμα της EESTEC ΤΕ Αθήνας είναι να ενώσει τους φοιτητές Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς και Μηχανικούς Υπολογιστών σε όλη την Ευρώπη με σκοπό να φτάσουν στο αποκορύφωμα της ακαδημαϊκής και κοινωνικής τους εξέλιξης.

free joomla template
template JoomSpirit