• Το 2ο τεύχος του EESTEC Unplugged είναι πραγματικότητα!
  • 3rd EESTEC Android Competition
  • EESTEC Chairpersons' Meeting 2013
  • EESTEC Lykeion
  • Job Fair Athens 2014
  • Το 27ο Διεθνές Συνέδριο της EESTEC είναι γεγονός!

Οργανόγραμμα

 

org-chart

 


Το ανώτατο όργανο της EESTEC ΤΕ Αθήνας είναι η Γενική Συνέλευση των μελών της, η οποία εκλέγει το Προεδρείο της Τοπικής Επιτροπής (LC Board) και την Oversight Committee (OC).Τα μέλη του Προεδρείου είναι:

  • Ο Πρόεδρος (chairman) της Τοπικής Επιτροπής.
  • Ο Ταμίας (treasurer), στον οποίο υπάγεται η ομάδα FR.
  • Ο Υπεύθυνος Επικοινωνίας - Contact Person (CP).
  • Ο Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων και Ανθρώπινου Δυναμικού (Public Relations and Human Resource, PR-HR), στον οποίο υπάγεται η ομάδα PR.
  • Ο υπεύθυνος διαχείρισης και προώθησης (Publications and Administration, PA), στον οποίο υπάγονται οι ομάδες IT και Publications.
free joomla template
template JoomSpirit