Σχετικά με εμάς

ΕΙΜΑΣΤΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ.

Τα μέλη της EESTEC ΤΕ Αθήνας είναι φοιτητές του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ.

Ο βασικός πυλώνας της δράσης της EESTEC είναι η εθελοντική και μη κερδοσκοπική πρωτοβουλία και συνεισφορά των μελών της.

ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΜΠΝΕΥΣΤΕΣ.

Στην EESTEC πιστεύουμε στην ενεργοποίηση και εξέλιξη του ατόμου μέσω της συνεισφοράς του στη βελτίωση της ακαδημαϊκής εμπειρίας.

Τοπική Επιτροπή

ellections

Η EESTEC Τοπική Επιτροπή (ΤΕ) Αθήνας είναι μία εθελοντική, μη κυβερνητική, μη κερδοσκοπική και μη πολιτική πανευρωπαϊκή οργάνωση φοιτητών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών που δραστηριοποιείται σε 28 χώρες και 53 πολυτεχνεία σε ολόκληρη την Ευρώπη. Η EESTEC TE Αθήνας (LC Athens) είναι μέλος του Ευρωπαϊκού οργανισμού EESTEC Διεθνούς.

Πρωταρχικός στόχος είναι η προώθηση της διεθνούς επικοινωνίας και της ιδέας της πολιτιστικής ανταλλαγής, καθώς επίσης και η βελτίωση της τεχνογνωσίας των φοιτητών ηλεκτρολόγων μηχανικών.

Από την ίδρυσή της το 2014, η Τοπική Επιτροπή έχει εξελιχθεί δυναμικά σε μια από τις πιο ενεργές πανευρωπαϊκά, με περισσότερα από 600 εγγεγραμμένα μέλη και πάνω από 60 ενεργά στελέχη. Έχει διοργανώσει εκδηλώσεις μεγάλου βεληνεκούς καθώς επίσης κατέχει εξέχουσα παρουσία στην EESTEC Διεθνή.

 

Η αποστολή της EESTEC ΤΕ Αθήνας είναι να:

 • Λειτουργεί ως συνδετικός κρίκος μεταξύ των πανεπιστημίων και της αγοράς εργασίας.
 • Οργανώνει ακαδημαϊκές και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις .
 • Στηρίζει και να προωθεί τις τεχνικές επιδόσεις.
 • Προωθεί τη διαφορετικότητα μεταξύ των ευρωπαϊκών πολιτισμών.
 • Επιδιώκει να αυξήσει το ενδιαφέρον της κοινωνίας σχετικά με την επιστήμη του μηχανικού.
 • Βελτιώνει την εκπαίδευση των μελλοντικών επαγγελματιών μηχανικών.
 • Υποστηρίζει / προωθεί το διεθνές συνεργατικό περιβάλλον.
 • Ενθαρρύνει προσωπικές στρατηγικές ανάπτυξης και αποσκοπεί στην επίτευξη υψηλών τεχνικών και κοινωνικών δεξιοτήτων.
 • Χτίζει συνεργασίες με οργανισμούς και φορείς με παρόμοια αποστολή και όραμα.
 • Προωθεί το πνεύμα της ομάδας και την ομαδική εργασία. 

 Οργανόγραμμα

Το ανώτατο όργανο της EESTEC ΤΕ Αθήνας είναι η Γενική Συνέλευση των μελών της, η οποία εκλέγει το Προεδρείο της Τοπικής Επιτροπής (LCBoard) και την OversightCommittee (OC).

Τα μέλη του Προεδρείου είναι:

 • Ο Πρόεδρος (Chairman/Chairwoman)
 • Ο Ταμίας (Treasurer)
 • Ο Υπεύθυνος Επικοινωνίας - ContactPerson (CP)
 • Ο Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων και Δημοσιεύσεων (PR&P)
 • Ο υπεύθυνος Ανθρωπίνου Δυναμικού (HR)