Σχετικά με εμάς

ΕΙΜΑΣΤΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ.

Τα μέλη της EESTEC ΤΕ Αθήνας είναι φοιτητές του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ.

Ο βασικός πυλώνας της δράσης της EESTEC είναι η εθελοντική και μη κερδοσκοπική πρωτοβουλία και συνεισφορά των μελών της.

ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΜΠΝΕΥΣΤΕΣ.

Στην EESTEC πιστεύουμε στην ενεργοποίηση και εξέλιξη του ατόμου μέσω της συνεισφοράς του στη βελτίωση της ακαδημαϊκής εμπειρίας.

EESTEC Διεθνής

Η  ιδέα της EESTEC γεννήθηκε το 1984 στην  Ολλανδίας από  μέλη 3 άλλων οργανώσεων της  EURIELEC, EUREL και IEEE. Το πρώτο Congress πραγματοποιήθηκε στο  Eindhoven της Ολλανδίας και συμμετείχαν άτομα από 33 πόλεις  17 διαφορετικών χωρών της Ευρώπης. Από τότε η EESTEC έχει την βάση της στην Ολλανδία και υπόκειται στον Ολλανδικό νόμο.

Η EESTEC μπορεί να θεωρηθεί ως ένα δίκτυο Τοπικών Επιτροπών από διάφορες πόλεις σε όλη την Ευρώπη. Όπως σε όλα τα διεθνή δίκτυα , είναι αναγκαίο για την  EESTEC, η διαχείριση σε διεθνές επίπεδο από μια ομάδα ανθρώπων, προκειμένου να εξασφαλιστεί η συνοχή μεταξύ των Τοπικών Επιτροπών. Η δομή  της EESTEC αποτελείται κυρίως από τις ακόλουθες ενότητες: Διεθνές Προεδρείο (International Board), Διεθνείς Ομάδες (International Teams), Βοηθοί του Διεθνούς Προεδρείου (International Board Assistants) και  Προεδρεία Τοπικών Επιτροπών (Local Committee Boards).

 

Διεθνές Προεδρείο

Το Διεθνές Προεδρείο της EESTEC αποτελείται από 5 άτομα που έχουν τις εξής θέσεις: Πρόεδρος, Ταμίας,  Αντιπρόεδρος Εσωτερικών Υποθέσεων,  Αντιπρόεδρος Εξωτερικών Υποθέσεων, Αντιπρόεδρος  Δημοσίευσης & Διοίκησης. Τα διεθνή  μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται κάθε χρόνο κατά τη διάρκεια του Ετήσιου Συνεδρίου (General Assembly)  των εκπροσώπων των Τοπικών Επιτροπών και η θητεία τους διαρκεί 1 χρόνο.

 

Διεθνείς Ομάδες

Μεγαλώνοντας με τα χρόνια και έχοντας περισσότερο διεθνώς οργανωμένες δραστηριότητες, η EESTEC είχε ανάγκη για Διεθνείς Ομάδες και Συντονιστές. Κάθε χρόνο νέες  Διεθνείς Ομάδες μπορούν να εισαχθούν ή  κάποια υπάρχοντα μπορούν να αφαιρεθούν, σύμφωνα με την παρούσα κατάσταση. Κάποιες ομάδες εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση, και κάποιες έχουν ανατεθεί από το Διεθνές Προεδρείο.

 

Βοηθοί Διεθνούς Προεδρείου

Κάθε μέλος του διεθνούς προεδρείου έχει τη δική του ομάδα από βοηθούς. Τα μόνιμα καθήκοντα των μελών του Διεθνούς προεδρείου και τα καθήκοντα που εμφανίζονται κατά τη διάρκεια του έτους συνήθως ικανοποιούνται από την ομάδα των βοηθών με τον συντονισμό των μελών του Διεθνούς Προεδρείου.

 

Προεδρεία Τοπικών  Επιτροπών

Τα προεδρεία τοπικών επιτροπών αποτελούν την σύνδεση μεταξύ των μελών της  EESTEC και την EESTEC International. Το προεδρείο εκλέγεται από τα μέλη του, συνήθως μία φορά το χρόνο.